Vnosi v kategoriji 'Področja'

24.10.2012 ob 12:36

Pomoč pri rehabilitaciji otrok

Mentor s strani programa Človek za druge:
Tina Benedejčič,040 656 640,  tina.benedejcic@gmail.com
Ustanova:
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, www.ir-rs.si
Predstavitev ustanove:
Na URI – Soča izvajamo celostno rehabilitacijo z namenom izboljšanja kakovosti življenja pacientov oz.  rehabilitandov in vrnitve v ustrezno življenjsko okolje. Z raziskovanjem in izobraževanjem razvijamo in posodabljamo rehabilitacijsko doktrino (Poslanstvo inštituta).
Odgovorna oseba [...]

24.10.2012 ob 12:34

Delo v vrtcu

Mentor s strani programa Človek za druge:
Tara Duralija, 041 893 948, tara.duralija@gmail.com
Ustanova:
Vrtec Hansa Christiana Andersena, www.vrtecandersen.si

Predstavitev ustanove:
Vrtec ima 6 enot in 42 oddelkov. Vključenih je preko 700 otrok. V oddelkih so integrirani otroci s posebnimi potrebami in vrtec ima tudi en oddelek s prilagojenim programom. Vrtec Hansa Christiana Andersena je zelo aktiven vrtec z [...]

24.10.2012 ob 12:31

Obiskovanje bolnikov

Mentor s strani programa Človek za druge:
Kristina Lepen, 01/43 83 987, clovekzaduge@gmail.com
Ustanovi:
Onkološki inštitut, Zaloška cesta 2, Ljubljana, www.onko-i.si
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, www4.kclj.si
Predstavitev ustanov:
Onkološki inštitut je vodilna ustanova na področju celostne obravnave pacientov z rakavimi obolenji v Sloveniji. Poleg kliničnega dela se strokovnjaki na Inštitutu ukvarjajo tudi z raziskovalnim in pedagoškim delom.
Univerzitetni [...]

24.10.2012 ob 12:29

Učna pomoč

Mentor s strani programa Človek za druge:
Alenka Zupan, 051 396 557, alenka.zupan@siol.net
Ustanova:
Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, 1000 Ljubljana,
www.os-majdevrhovnik.si
Predstavitev ustanove:
OŠ Majde Vrhovnik se nahaja v centru Ljubljane, v neposredni bližini Cankarjevega doma. V njej je preživelo svoja otroška leta mnogo znanih in manj znanih Slovencev.
Odgovorna oseba v ustanovi: svetovalna delavka ga. Manca Remic, manca.remic@guest.arnes.si, 01/47 [...]