26.03.2009 ob 18:30

Obiskovanje bolnikov

Pojdi na komentarje

Mentor s strani programa Človek za druge:

Kristina Lepen, clovekzaduge@gmail.com, 01/43-83-987

Ustanovi:
Onkološki inštitut, Zaloška cesta 2, Ljubljana;
www.onko-i.si

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2
http://www4.kclj.si/

Predstavitev ustanove:
Onkološki inštitut je vodilna ustanova na področju celostne obravnave pacientov z rakavimi obolenji v Sloveniji. Poleg kliničnega dela se strokovnjaki na Inštitutu ukvarjajo tudi z raziskovalnim in pedagoškim delom.

Univerzitetni klinični center Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost. Je največja zdravstvena ustanova v Sloveniji. Konec leta 2008 je bilo v UKC več kot 7400 zaposlenih in več kot 2000 bolniških postelj. Te številke UKC uvrščajo med največje bolnišnice v Srednji Evropi.

Odgovorna oseba v ustanovi:

ONKO: ga. Nataša Zlodej; nzlodej@onko-i.si

KC: ga. Mojco Fink, 01/522-27-95, 051-693-372, mojca.fink@kclj.si

Možnosti za prostovoljno delo:
- pogovor in druženje s pacienti, družabne igre, vabljenje pacientov na koncerte in druge kulturne dogodke, ustvarjalne delavnice;
- predvsem delo s posameznikom, pri delavnicah pa s skupino;
- čas (če/kolikor je določen vnaprej): vsaj en obisk tedensko (približno eno uro) ter prisotnost na koncertih in drugih kulturnih dogodkih (približno dvakrat mesečno);
- spremljanje bolnikov na preglede znotraj bolnišnice;
- pomoč bolnikom pri orientaciji na Polikliniki in v glavni stavbi KC.

Želen profil prostovoljcev
Predvsem študenti, ki se pri svojem študiju ukvarjajo z ljudmi (medicina, psihologija, teologija, socialna pedagogika, socialno delo itd.); komunikativnost, sposobnosti empatije in aktivnega poslušanja, zanesljivost; zaželene, ne pa nujne izkušnje na področju dela z ljudmi; obvezno uvodno izobraževanje.Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !